Energiberäkningar

Vi gör energiberäkningar i PHPP, ett program som är framtaget för beräkning av energiprestanda i passivhus. Programmet ger ett mer exakt resultat än andra program på marknaden. Vi har använt det för bl a Södra Climate Arena och Villa Circuitus med resultat mycket nära verkligheten.