Kalkyler och kostnadsberäkningar

Vi hjälper dig med kalkylen!
Vi gör alla typer av kalkyler och kostnadsberäkningar på alla typer av vvs-anläggningar – från villor till avancerade processer.

Vi kan ta fram en komplett kalkyl med tekniska lösningar i en totalentreprenad, eller enbart vara behjälpliga med att ta fram mängder från pdf-filer i en utförandeentreprenad.

Du kan få resultatet i en Sektionsdata-fil, som du sedan justerar utifrån dina förutsättningar, eller så får du en Excel-fil med mängder och tider.

Vi jobbar med Sektionsdata för tider och kostnader, BlueBeam Revu för att plocka fram mängder ur pdf:er och MagiCAD för att skissa fram lösningar i totalentreprenader. När vi skissar i MagiCAD behöver vi bara en pdf från dig, där vi drar fram och dimensionerar ett rör- eller kanalsystem. Detta exporterar vi sedan till Sektionsdata för att få kostnader och tider. Därifrån kan vi sedan få ut en Excel-fil, om du föredrar det.

Exempel:

Du skickar en handling i pdf-format till oss. I BlueBeam räknar vi typrum
Du skickar en handling i pdf-format till oss. I BlueBeam räknar vi typrum
Sedan lägger vi denna pdf som underlag i MagiCAD och skissar upp ett kanalsystem
Sedan lägger vi denna pdf som underlag i MagiCAD och skissar upp ett kanalsystem
Mängderna exporterar vi till Sektionsdata och får tider och kostnader för kanaler och kanaldelar. Vi kan också läsa in DITT rabattbrev, så att du får fram en nettokostnad för att bygga anläggningen.
Mängderna exporterar vi till Sektionsdata och får tider och kostnader för kanaler och kanaldelar. Vi kan också läsa in DITT rabattbrev, så att du får fram en nettokostnad för att bygga anläggningen.